Jak można zostać tłumaczem przysięgłym?

przez | 10 czerwca 2022
Wstąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej 1 maja 2004 po paroletnim procesie negocjacyjnym, (od ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Unią Europejską, po głosowanie akcesyjne), spowodowało sporo przemian. Najbardziej zauważalne były one w ekonomii. Tu nie ma wątpliwości. Zmiany te, choć często ewolucyjne, miały też bardziej delikatne oblicza. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło na przedsiębiorcach jak też pracobiorcach chęć nauki języków obcych.

tłumacz

Autor: Jie Qi
Źródło: http://www.flickr.com

Aktualnie znajomość podstaw jednego a jeszcze lepiej dwóch języków cudzych (w tym jednego zachodnioeuropejskiego) stała się normą. Słowem, Polska zaczęła po raz pierwszy od 1945 wykorzystywać swoje położenie dla własnych korzyści – . Dla młodych ludzi jest to sposobność na zdobycie przyszłościowego zawodu tłumacza przysięgłego. Pomimo nawet świetnej znajomości języka w przedsiębiorstwie zajmującym się eksportem międzynarodowym czasami istnieje nieodzowność zatrudnienia tłumacza przysięgłego. W obrocie gospodarczym konieczne są częstokroć zaświadczenia, że konkretna umowa handlowa jest jednobrzmiąca w językach kontrahentów.

Takie zaświadczenie jest też dowodem w sądzie w razie ewentualnych sporów wynikłych z realizacji umowy. Tłumacz przysięgły nie musi sam spisywać treści umowy w języku obcym lub tłumaczenia, starczy że potwierdzi zgodność obu kontraktów i prawidłowość tłumaczenia. Zatwierdza to przez postawienie pieczątki. Stempel okrągły zawiera takie oto dane: imię i nazwisko, język którego tyczą się plenipotencje tłumacza przysięgłego i numer pozycji konkretnego tłumacza na oficjalnym spisie tłumaczy konkretnego języka.

Koszta za tłumaczenia reguluje rynek z wyłączeniem tłumaczeń dokonywanych na rzecz policji, sądu bądź prokuratury. W tychże wypadkach cennik ustalony jest z góry. Ażeby być tłumaczem przysięgłym trzeba spełnić kilka warunków. Co oczywiste, wypada znać język ojczysty, posiadać obywatelstwo polskie albo jednego z państw Unii Europejskiej, nie można być karanym za celowe przestępstwo karno-skarbowe.

Nie zapominaj o tym, że możesz przeglądnąć inne interesujące wpisy – należy zaledwie na tej stronie (https://adwokat-konysz.pl/) wejść w zaznaczony link.

Pretendent musi zdać egzamin przed komisją państwową, składa przysięgę i zostaje przyjęty w poczet tłumaczy przysięgłych. Wymienione tryby stosowane są jedynie w prawie polskim i dotyczą wyłącznie przypadków kiedy jedną ze stron postępowania jest podmiot polski.