Rachunkowość świadczeń pracowniczych – o co w niej chodzi oraz co się z nią wiąże, czyli kilka ważnych wiadomości

przez | 6 września 2021
Każdy z nas słyszał kiedyś pojęcia rachunkowość, jednak nie wszyscy wiedzą, co właściwie oznacza. Wydaje się to skomplikowane i zawiłe, jednak wcale taka nie jest. Można zobaczyć to na przypadku rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to odpłatności, które występują w każdym przedsiębiorstwie. Przez świadczenia pojmuje się jakiekolwiek formy świadczeń, które proponowane są pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę.W tym wypadku należy wspomnieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Poświęcony jest on świadczeniom pracowniczym wiążących przełożonych. W związku z msr 19 możemy dzielić świadczenia na kilka typów. Pierwszą z nich są krótkoterminowe świadczenia pracownicze, czyli urlopy wypoczynkowe oraz płace z zysku i systemy (systemy odwróconej osmozy) premiowe.

Następną kategorią są świadczenia po okresie zatrudnienia. Są one wypłacane przez zwierzchnika po zakończeniu przez podwładnego współpracy. W naszym kraju zazwyczaj są to odprawy emerytalne. Trzecią kategorią są inne długoterminowe świadczenia dla pracowników. Obejmują one między innymi nagrody jubileuszowe. Wymagają używania ułatwionych sposobów kalkulacji. W tym przypadku bardzo ważna jest wycena rezerw, która związana jest z metodą świadczeń narosłych.

Chcielibyśmy, żeby te teksty poruszały Wasze emocje. Wobec tego będziemy zadowoleni, jeżeli jakiś komentarz z serwisu (http://www.digital-motion.pl/fotografia-reklamowa/) pozostawiony przez Was dotrze do nas.

Rezerwa to bierne rozliczenie systematyczne odpłatności, zobowiązania warunkowe. Należy ująć je w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (fachowa wycena rezerw na ma związek z tym na jaki cel są one tworzone. Ostatnią kategorią są świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy. Nie przynoszą one późniejszych korzyści ekonomicznych, dlatego też są od razu ujęte w koszty. Ponadto msr 19 wiąże się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego zbiór wchodzą takie pojęcia, jak koszty bieżącego zatrudnienia, składki wpłacane przez uczestników,wypłacone świadczenia, a także połączenie jednostek gospodarczych. W rachunkowości świadczeń pracowniczych spory problem mogą sprawiać długoterminowe należności, ponieważ właściwa wycena rezerw w ich przypadku jest bardziej trudna. Jeżeli usłyszysz kiedyś o rachunkowości świadczeń pracowniczych to pamiętaj, że łączy się ona z takimi zwrotami, jak msr 19, wycena rezerw i wszelakimi kosztami związanymi z pracownikami.