Usługi geodety

przez | 27 marca 2022
Procedura podziału nieruchomości zawiera w sobie podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie geodezja dzieli się na dwa podstawowe działy. Mianowicie wyróżnić należy geodezję niższą, która cechuje się tym, że tutaj wszelakie pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie ma prawa 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja wyższa, to nauka o pomiarach, które mają miejsce na obszarach wielkich, o całkowitej powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych.

Wejdź na ten odnośnik oraz przeczytaj dodatkowo więcej szczegółów (https://franklincovey.pl/) – one też pogłębią Twój zasób informacji na rozpatrywany w tym artykule temat.

Czasem można spotkać się jeszcze z innymi podziałami, aczkolwiek nie wszyscy uznają je za ważne – użyteczna strona.

– utworzenie przez geodetę projektu podziału z uwzględnieniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale gruntu, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie granic stronom biorącym udział w postępowaniu,


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne zostać przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, dotyczący działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – zobacz na .