Zagadnienie ochrony praw autorskich

przez | 16 sierpnia 2022
Prawa autorskie dzieli się na dwa zasadnicze rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich jest niezbywalne, mówi ono o faktycznym autorstwie utworu. Prawo majątkowe jest natomiast prawem, które umożliwia uzyskiwanie korzyści ze swojego utworu.

Sprzeniewierzanie się temu prawu (Szukasz pomocy prawnej? Polecamy: prawnik artur żarnowski) odbywa się różnorako: dana osoba bezprawnie twierdzi że jest autorem dzieła, albo że dana osoba pobiera korzyści z jego grania czy rozpowszechniania. W obu wypadkach osoba, której prawa są naruszone może dochodzić odpowiedniego zadośćuczynienia od tego, kto to prawo złamał. Warto dodać, że ochronie podlega już sam pomysł na dzieło, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takim przypadku bywa jednak niezwykle kłopotliwe.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?
Najbardziej podstawowym sposobem na ochronę własności intelektualnej jest zarejestrowanie tej działalności – w takim przypadku najprościej jest dowieść autorstwa dzieła. Można to zrobić w sposób oficjalny, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji innej twórczości, przykładowo dzieła muzycznego, jego autora można zarejestrować w odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania. Taka czynność da poza tym korzyści z tytułu odsłuchań utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania bronią uprawnień twórców, oprócz tego zajmują się zbieraniem w imieniu autorów należnych im środków. W wypadku niektórych dzieł, w szczególności naukowych tego typu ochrona nie jest wystarczająca. W takich sytuacjach za ochronę praw odpowiedzialny jest urząd patentowy znak towarowy również jest rejestrowany, jednak ten proces jest nieco mniej skomplikowany i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co w przypadku złamania prawa?
Każdy przypadek naruszenia prawa autorskiego jest unikatowy toteż zbiór praw o prawie autorskim jest aktem prawnym sporządzonym w taki sposób, by mógł być adaptowany do danego przypadku. Powinno się jednak pamiętać, że naruszenie tego prawa nie jest ścigane z urzędu, każde tego rodzaju odstępstwo trzeba więc zgłosić odpowiednim służbom. Wielu ludzi nie wie o tym, że narusza czyjeś prawa, ma to szczególne odzwierciedlenie w wirtualnej przestrzeni. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a szczególnie narażone są tu wszystkie treści graficzne.

Czy taka problematyka przykuła Twoją uwagę? Jeśli tak, to oprócz tego poza tym zobacz ofertę nagrobki podwójne, która odnosi się do omawianej kwestii, więc na pewno też Cię zaintryguje.

Dlatego przed wykorzystaniem obrazu znalezionego w sieci, warto sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego autor.